Prenumerationsvillkor

Gäller fr om 1 juni 2022

Observera att om din prenumeration avser en digital prenumeration, gäller istället våra digitala prenumerationsvillkor.

Allmänt

Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) gäller för prenumeration av de magasin ges ut av Expressen Lifestyle AB, org.nr. 556025-4525.
Prenumerationen tillhandahålls av Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”) på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (“Expressen Lifestyle”). Expressen Lifestyle är tillståndshavare och utgivare av magasinen och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i dessa.

 

Villkoren gäller när du tar del av något av våra magasin i pappersform. Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration. För att ingå avtal om prenumeration måste du vara 18 år. Genom din beställning/köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och korrekta.

Om du tecknat en prenumeration som innebär att du även får tillgång till Expressen Premium, gäller i tillägg även Expressen Premiums villkor.

 

Prenumerationsformer

Vi erbjuder olika prenumerationsformer. Notera att villkoren för uppsägning skiljer sig åt beroende på prenumerationsform.

Tillsvidareprenumeration innebär att ditt magasin förnyas automatiskt och fortsätter att levereras till dess att uppsägning sker.  Vill du avsluta din tillsvidareprenumeration kontaktar du vår Kundservice – du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan, på din faktura eller i ditt magasin.

Tidsbestämd prenumeration innebär att leveransen av ditt magasin avslutas automatiskt när du mottagit den sista betalda utgåvan i din prenumerationsperiod.

Du behöver inte aktivt avsluta en tidsbestämd prenumeration. När prenumerationen närmar sig sitt slut kommer vi att erbjuda dig att förlänga din prenumeration för fortsatt läsning. Om du inte önskar en förlängning på din tidsbestämda prenumeration kan du bortse från erbjudandet.

Aktuell prenumerationsform anges alltid vid beställningstillfället. Du kan även logga in på “Mina sidor” på vår Kundwebb och se vilken prenumerationsform som gäller för just din prenumeration.

Leverans av magasin

Vi förbehåller oss rätten att godkänna varje beställning och ditt första magasin skickas när vi har registrerat och godkänt din beställning. 

Leveranstiden för din första utgåva kan variera beroende på magasinets utgivningstakt.  Vanligast är att din första utgåva kommer inom fyra veckor från beställningstillfället. 

Introduktionserbjudanden gäller endast nya prenumeranter i Sverige.

Vill du beställa till en utländsk adress ber vi dig kontakta vår Kundservice. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. 

Leverans av premie

Om du beställt en prenumeration som innehåller en välkomstpremie skickas din premie  ca 3-5 veckor efter din beställning i en separat försändelse.

Din välkomstpremie kan, beroende på våra magasins utgivningsfrekvens, komma att levereras innan du mottar din första magasinsutgåva.

Vi reserverar oss för att erbjudanden med premier kan ta slut. Skulle du genomföra ett köp av en prenumeration där din utvalda välkomstpremie tagit slut ersätts du med annan likvärdig produkt. 

Betalning

Aktuella priser anges vid tillfället för din beställning.  

Beroende på prenumerationsform betalar du antingen i för- eller efterskott.  Vilken betalform som gäller för din prenumeration anges vid tillfället för din beställning.

Förskottsbetalning innebär att din prenumerationsavgift gäller för nästkommande prenumerationsperiod.

Efterskottsbetalning innebär att du betalar för redan levererad prenumerationsperiod.

Vid utebliven betalning skickar vi en påminnelse. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse på det totala utestående beloppet. Vid eventuella ytterligare påminnelser tillkommer 60 kronor i påminnelseavgift.

Pappersfaktura

Väljer du att betala din prenumerationsavgift via pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr. För att undvika faktureringsavgift kan du välja att betala via autogiro, e-faktura eller Klarna. Du anmäler dig för autogiro eller e-faktura via din bank.

Fakturan medföljer i de flesta fall ditt magasin, fakturan kan i vissa fall skickas i en separat försändelse. Betalar du i efterskott omfattar fakturan magasin du redan erhållit. Betalar du för en längre period tex halvår eller helår betalar du i förskott och fakturan medföljer då den första magasinet i den nya perioden.

Betalning via autogiro

Väljer du att betala via autogiro godkänner du att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. 

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela dig i förväg, om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får du på ditt kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på din begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Du skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för dina betalningar.

Betalning via Klarna

Genom att teckna en tillsvidareprenumeration och betala med Klarnas betallösning accepterar du att din prenumeration fortsätter löpande och att prenumerationsavgiften automatiskt dras via Klarna vid varje ny påbörjad tidsperiod. Betalningar för korta perioder betalas i efterskott, längre perioder tex halvår och helår faktureras i förskott.

Om du beställt en tidsbestämd prenumeration och valt att betala med Klarnas betallösning avslutas din prenumeration automatiskt.

Väljer du att betala via Klarna godkänner du vid betalningstillfället Klarnas Användarvillkor och bekräftar att du tagit del av Klarnas integritetspolicy.

Har du frågor kring betalningar via Klarna kontakta Klarna på telefonnummer: 08-120 120 10

Uppsägning

En tidsbestämd prenumeration avslutas automatiskt när du fått det antal utgåvor du beställt och betalat för. Du behöver alltså inte säga upp en tidsbestämd prenumeration.  

Uppsägning av en tillsvidareprenumeration sker via kontakt med vår Kundservice och du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan, på din faktura eller i ditt magasin.

Uppsägning gäller fr o m den dag du meddelar oss, i vissa fall det kan vara ett magasin redan på väg till dig och det blir då ditt sista magasin i din tillsvidareprenumeration.

Vilken prenumerationsform din prenumeration har framgick vid beställningstillfället. Du kan även logga in på “Mina sidor” för att se vilken prenumerationsform du har. 

Har du förskottsbetalat din prenumeration kommer vi att leverera de magasin du har betalat för. Vid betalning i efterskott sänder vi en bekräftelse på uppsägning och en faktura för ev levererade och obetalda magasin.

Utebliven betalning gäller ej som uppsägning.

Ångerrätt 

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, d.v.s. den dag då det första magasinet levererats. 

Observera att ångerrätten inte gäller om du har brutit förpackningen på de varor (premier) du mottagit. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av; https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Ingen återbetalning sker av redan inbetald prenumerationsavgift. 

Särskilda villkor produktköp

Din beställning finns hos ditt utlämningsställe i 7 dagar och returneras därefter till vårt lager. Återbetalning av ej uthämtat paket sker efter kontakt med kundservice. För ej uthämtat paket tillkommer en hanteringsavgift på 150 kr som dras av på din återbetalning, alternativt tillkommer ytterligare portokostnad om vi ska skicka ut paketet på nytt.

Returer produktköp 

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit varan. Varor som returneras ska vara i samma skick som du mottagit dem i och får inte ha skadats, tvättats, ändrats eller använts annat än att du provat varan. Vissa produktgrupper som på grund av sin karaktär anses som förbrukad vid bruten förpackning omfattas inte av ångerrätten (t.ex. hygienartiklar och skönhetsprodukter).

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa prenumerationsvillkor, inklusive prenumerationsavgifter. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor meddelats dig genom att hållits tillgängliga på vår webbplats eller kommunicerats på annat sätt. Vid väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid. 

Nyhetsbrev, notiser m.m.

Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt – kan vi komma att skicka dig information som rör din prenumeration, nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News, Expressen Lifestyle och/eller våra samarbetspartners samt andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid.

Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig genom att använda länken för avanmälan längst ned i det aktuella meddelandet.

Behandling av personuppgifter

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på̊ https://privacy.bonniernews.se/, där du också hittar vår personuppgiftspolicy.

Överlåtelse

Bonnier News äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part. 

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas, läs mer på www.arn.se.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår Kundservice. Du kan själv administrera din prenumeration genom logga in på Mina sidor på vår kundwebb. https://kundservice.bonniernewslifestyle.se/

Du når oss även på telefon  08-454 95 14.